kutombawewe.net

wine

Cài đặt Navicat trên Ubuntu 14.04 LTS

Bất kỳ cách nào để chạy phần mềm Mac OSX trong Windows?

Tại sao rượu vang "không phải là một trình giả lập"?

Ubuntu: làm cách nào để âm thanh hoạt động trong cả Spotify (dưới Wine) và Flash (trong Firefox)?

Có một chương trình giống như Wine, nhưng dành cho Windows?

Làm cách nào để thiết lập mối quan hệ CPU trong Wine hoặc CrossOver?

Sử dụng Excel trên Ubuntu (Linux)?

Cài đặt Notepad ++ qua WINE trên Ubuntu Linux

Làm cách nào để chạy chương trình trong Ubuntu bằng Wine yêu cầu JRE?

Làm cách nào tôi có thể tắt truy cập Internet cho các chương trình đang chạy trong Wine?

Làm thế nào để cài đặt office 2010 trong Wine trong Linux Ubuntu?

Cài đặt python pywin32 trong RƯỢU?

Chọn màn hình Wine Wine hoặc Play trên Linux Chọn khi toàn màn hình

Có thể chạy phần mềm NXT-G trong Linux bằng Wine không?

Wine có thể mô phỏng Windows95 không?

Trích xuất tập tin msi bằng Linux

Cài đặt .NET 4.0 Framework trên Wine bằng Winetricks

Làm mịn phông chữ trong Wine

Làm thế nào để chạy một kịch bản windows .bat với rượu vang từ dòng lệnh?

Phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm

ReactOS hoặc WINE là sự thay thế ổn định hơn cho Windows XP?

Làm cách nào để kết xuất thông tin từ phím tắt Windows * .lnk trên Linux?

Làm cách nào để chạy trò chơi DirectX trên Linux?

Được bảo vệ bằng mật khẩu PDF không mở trên Linux

Khởi chạy chương trình với Wine bằng cách sử dụng đối số .exe

Làm mịn phông chữ trong rượu bằng winetricks không hoạt động trên OS X

Làm thế nào để thay thế dotnet40 bằng dotnet45?

Wineboot bị treo và không hoàn thành