kutombawewe.net

user-research

Đặt thư mục làm việc trong Python / Spyder để có thể tái tạo

Kiểm tra đơn vị cho các chức năng trong một máy tính xách tay Jupyter?

Kết quả sinh ra kết hợp trong hàng

Biểu tượng lưu: Vẫn là đĩa mềm?

Không thể truy cập ID kiểm soát trong mã phía sau

Css dễ nhất cho thông báo "đỏ" kiểu Facebook

Cách phát hiện hướng vuốt giữa trái/phải và lên/xuống

Bao lâu bạn nên gỡ bỏ nhập văn bản

Làm thế nào để bạn chạy CMD.exe trong Tài khoản hệ thống cục bộ?

Nguyên tắc và nguyên tắc tốt nhất để thiết kế GUI

Tạo một TextBox WinForms hoạt động giống như thanh địa chỉ của trình duyệt của bạn

Trình soạn thảo Mac SQLite

Các chương trình DIFF đồ họa cho linux

Làm cách nào để đặt ngôn ngữ UI trong vim?

Phương pháp tốt nhất để vệ sinh đầu vào của người dùng với PHP là gì?

Repeater, ListView, DataList, DataGrid, GridView ... Chọn cái nào?

Lập trình làm sáng màu

Làm cách nào để căn giữa một cửa sổ trong Java?

Sử dụng Selen IDE với các giá trị ngẫu nhiên

Làm cách nào để thêm chức năng Vứt bỏ vào UserControl của C #?

Định dạng tốt nhất cho một số khách hàng, số thứ tự là gì?

Plugin thông báo trạng thái jQuery tốt nhất?

Làm thế nào để bạn kiểm soát những gì màn hình ứng dụng của bạn mở ra?

Sự lựa chọn của bạn về GUI javascript đa trình duyệt

Hệ điều hành từ Tiêu đề HTTP Tác nhân Người dùng

Cách tốt nhất để làm GUI trong Clojure là gì?

Những khả năng mới nào mà những người theo định nghĩa người dùng thêm vào C ++?

Thư viện GUI tốt nhất / dễ nhất cho Ruby là gì?

Làm thế nào để bạn thực hiện một bộ lọc thô tục tốt?

Nhiều màu trong nhãn C # .NET

Trả về nhiều giá trị từ hàm SQL Server

Lỗi: Không thể tạo phiên bản người dùng của SQL Server

Lỗi lạ - CS0012: Loại x được xác định trong một hội không được tham chiếu

Làm cách nào để bạn thêm ActionListener vào JButton trong Java

Kiểm soát người dùng không hiển thị trong hộp công cụ

Làm cách nào để có được đầu ra HTML của UserControl trong .NET (C #)?

Ghi đè hàm JavaScript trong khi tham chiếu bản gốc

Windows "Luôn luôn đứng đầu" với Java

Làm cách nào để thêm tùy chọn vào DropDownList bằng jQuery?

JavaScript: Kiểm tra nếu nút chuột xuống?

Cách truyền tham số cho Hàm có giá trị bảng

Cách triển khai một máy chủ tối thiểu cho AJAX trong Python?

Có một nhân vật caret lộn ngược?

Làm cách nào để xóa tối thiểu hóa và tối đa hóa từ cửa sổ có thể thay đổi kích thước trong WPF?

UI nào tốt nhất để nhập ngày sinh?

Tạo Java trong bảng GUI

Hàm do người dùng SQL xác định trong vòng chọn

GUI được mã hóa bằng tay Versus Qt Designer GUI

Thuật ngữ UI: Đăng nhập vs Đăng nhập

Sự khác biệt giữa fill_parent và quấn_content là gì?

Độ rộng ô của bảng - chiều rộng cố định, gói / cắt từ dài

Làm thế nào để duy trì tỷ lệ khung hình widget trong Qt?

Chọn tất cả nội dung của hộp văn bản khi nhận được tiêu điểm (Vanilla JS hoặc jQuery)

Làm thế nào để lập trình di chuyển một UIScrollView để tập trung trong một điều khiển trên bàn phím?

Làm cách nào để tạo GUI cho ứng dụng windows bằng C ++?

Giải pháp cho: Phần tử <phần tử> không phải là cảnh báo phần tử đã biết trong vs2008 khi sử dụng Điều khiển người dùng

Có thể thực thi được cả ứng dụng console và GUI không?

Loại bỏ kiểm soát người dùng WPF

Tại sao thiết kế giao diện người dùng tốt lại khó khăn như vậy đối với một số Nhà phát triển?

Làm cách nào để hiển thị giá trị hiện tại của Tùy chọn Android trong tóm tắt Tùy chọn?

Sự chậm trễ đáp ứng ứng dụng dễ nhận biết nhất là gì?

Bố cục tiện ích ngắt dòng cho Android

Mẫu ứng dụng web

Cách hiển thị nút "Xong" trên bàn phím số iPhone

TSQL Làm thế nào để bạn xuất PRINT trong một chức năng do người dùng xác định?

WPF: Làm cách nào để tôi thiết lập Cửa sổ chủ sở hữu của hộp thoại được hiển thị bởi UserControl?

Gọi một phương thức trong trang cha từ kiểm soát người dùng

Xoay: làm cách nào để đóng hộp thoại khi nhấn phím ESC?

Làm thế nào lớn một chuỗi tác nhân người dùng có thể nhận được?

Làm cách nào để cập nhật GUI từ luồng khác?

Không thể đặt tiêu điểm thành con của UserControl

Bảng dữ liệu (Báo cáo dữ liệu) trong trình thiết kế SSRS đã biến mất

Làm cách nào để xác định số ngày trong một tháng trong SQL Server?

Cách tạo UserControl WPF với nội dung NAMED

Tạo kiểu UITableViewCells với nền gradient

Xác thực giao diện người dùng WinForm

"Bộ sưu tập Điều khiển không thể được sửa đổi vì điều khiển chứa các khối mã"

Nice IDE với trình thiết kế GUI cho wxPython hoặc Tkinter

Thay đổi tác nhân người dùng trên urllib2.urlopen

Tùy chỉnh TabControl để đóng các tab riêng lẻ

Sự khác biệt giữa Thư viện điều khiển người dùng và Thư viện điều khiển tùy chỉnh là gì?

ListView có thể có

giao diện người dùng jQuery quay lại lịch sử nút quay lại

Các ví dụ điển hình về thiết kế GUI cho các ứng dụng nhập dữ liệu nặng (CRUD) theo định hướng kinh doanh

Cách dễ nhất để có được tên đầy đủ của người dùng trên hệ thống Linux/POSIX là gì?

Cách dễ dàng để xây dựng Android UI?

Làm thế nào một UserControl WPF có thể kế thừa một UserControl WPF?

Làm thế nào để bạn ngăn chặn một cửa sổ được di chuyển?

Kiểm tra dịch vụ web với xác thực SoapUI và Windows

Làm cách nào để tạo GUI cho tập lệnh bash?

Thay đổi tác nhân người dùng của điều khiển WebBrowser

bạn đề xuất plugin xây dựng GUI Eclipse nào

Màu nền trước của văn bản tốt cho một màu nền nhất định

Tìm kiếm hướng dẫn WinForms MVC sạch cho C #

JQuery Slider, cách thay đổi kích thước "bước"

Tọa độ tài liệu jQuery x y của đối tượng DOM

Tự động phát hiện trình duyệt di động (thông qua tác nhân người dùng?)

Làm cách nào để loại bỏ tất cả các ký tự không phải là chữ cái khỏi chuỗi trong SQL Server?

lịch UI UI hiển thị quá lớn, muốn kích thước demo?

Thay đổi màu nền của NSButton