kutombawewe.net

usability

Ctrl + nhấp chuột trong Visual Studio?

Làm thế nào để bạn kiểm soát những gì màn hình ứng dụng của bạn mở ra?

Tôi có nên tránh sử dụng "text-align: justify;" không?

UI nào tốt nhất để nhập ngày sinh?

Thẻ nhãn Html và ASP.NET

"Cho" trong thẻ nhãn là gì?

Các ví dụ điển hình về thiết kế GUI cho các ứng dụng nhập dữ liệu nặng (CRUD) theo định hướng kinh doanh

Chú giải công cụ trong kỷ nguyên cảm ứng

Kích thước nút hợp lý tối thiểu trên iPhone

Tối ưu hóa trang web cho các thiết bị cảm ứng

Làm thế nào

Dấu phân cách cho điều hướng

Trì hoãn HTML5: lớp giả không hợp lệ cho đến sự kiện đầu tiên

Eclipse: tìm kiếm nhanh trên tên tệp

Làm cách nào tôi có thể xử lý múi giờ trong ứng dụng web của mình?

Cuộn ngang trên tràn bảng

Ưu điểm và nhược điểm chính của "không giữ hoạt động" trong Android là gì