kutombawewe.net

suspend

Chạy hết lệnh này đến lệnh khác, ngay cả khi tôi tạm dừng lệnh đầu tiên (Ctrl-z)

Có cách nào để gọi một tập lệnh khi Ubuntu thức dậy từ chế độ tạm dừng hoặc ngủ đông không?

Máy tính xách tay bị treo không thể thức dậy - Ubuntu

Cách khắc phục sự cố treo và ngủ đông trong Ubuntu

Linux: Cách ngủ đông sau một thời gian ngủ

Tại sao chuột USB của tôi bị treo sau 3 giây không hoạt động?

Tự động khóa màn hình của họ khi Chromebook

Chạy tập lệnh khi tạm dừng / tiếp tục trong Mac OS X

Có một cách dòng lệnh để vô hiệu hóa đình chỉ trong ubfox 12.04

Làm cách nào để tạm dừng RAM an toàn trên Ubuntu với mã hóa toàn bộ đĩa (LVM trên LUKS)?

Có một thiết bị nào đó có thể sử dụng USB khi máy tính không?

Làm cách nào để chạy lệnh tạm dừng / trả lại từ tạm ngưng?

Ubuntu 15.04: Tải xuống từ tính và bàn, không có sudo

Làm cách nào để tạm ngưng Arch Linux

logind.conf không hoạt động, đóng nắp sẽ không treo laptop

Cách ngăn Windows 10 tạm dừng một ứng dụng cụ thể (RStudio)