kutombawewe.net

privacy

Cookie bị chặn / không được lưu trong IFRAME trong Internet Explorer

Làm cách nào để loại bỏ hoàn toàn một vấn đề khỏi GitHub?

Tại sao Google +1 ghi lại chuyển động chuột của tôi?

Làm cách nào để đóng góp trên github ẩn danh qua Tor?

uDID iOS 6 - Định danhForVendor có những ưu điểm gì so với định danh cho Quảng cáo?

Ứng dụng bị từ chối vào điều khoản 17.2. Yêu cầu ID email

Làm cách nào để vô hiệu hóa Google yêu cầu quyền kiểm tra thường xuyên các ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại của tôi?

Yêu cầu iOS 8WhenInUseAuthorization no Popup

Làm cách nào để tôi có thể bật Chương trình truy cập có hướng dẫn (chế độ Kiosk) trên iPhone?

chính sách quyền riêng tư Giấy phép (S):

Cảnh báo vi phạm chính sách của Nhà phát triển Google Play: Yêu cầu hành động

__CRASHING_DUE_TO_PRIVACY_VIOLATION__

Tôi nên xử lý URL chính sách bảo mật ứng dụng Facebook trong trang nhà phát triển như thế nào?