kutombawewe.net

nautilus

Hình thu nhỏ trên Ubuntu?

Ubuntu: có thể tính toán và yêu thích Nautilus?

Có một phím tắt cho trình duyệt tập tin? (Tương đương với Win + E)

Tại sao nautilus chậm?

Thay đổi thanh cuộn Ubuntu 11 trở lại kiểu cũ

Có cách nào để làm cho nautilus hiển thị các tệp và thư mục "được sử dụng gần đây" không?

Bỏ ẩn các tệp bắt đầu bằng dấu chấm trên Linux

Ubuntu 11.04 "Đích là chỉ đọc" - ngón tay cái - Lỗi Gnome?

Cách làm cho phím "xóa" hoạt động trong Gnome 3 / Nautilus và tạo thanh thay đổi

Có phải nhấn ctrl ctrl + một tên lửa trong thư mục cũng chọn các mục bị ẩn không?

Làm thế nào trong phần mềm tính toán và quan hệ tình dục?

Cách chỉ tìm kiếm thư mục hiện tại trong Nautilus (khôi phục hành vi cũ)

Làm thế nào để gỡ lỗi chia sẻ samba chậm bởi Nautilus?