kutombawewe.net

Phải làm gì sau khi kích hoạt Microsoft Office quá nhiều lần?

Tôi trao đổi, thay thế và nâng cấp máy trạm chính của mình khá thường xuyên và trong vài năm qua, sau đó đã cài đặt/cài đặt lại/kích hoạt lại bản sao Office của tôi nhiều lần và cuối cùng nó nói với tôi rằng tôi không thể kích hoạt.

Vậy có phải vậy không? Tôi phải chạy ra ngoài và mua một bản sao khác?

4
NoCarrier

Tôi đã có rất nhiều may mắn kích hoạt qua điện thoại. Họ thường sẵn sàng giải phóng giấy phép nếu bạn giải thích rằng bạn đã sử dụng chúng để cài đặt lại trên một máy.

12
dulaneyb

Gọi và yêu cầu họ thiết lập lại bộ đếm kích hoạt. Đó là một cinch.

6
Dan Walker