kutombawewe.net

gnome

Làm cách nào để kiểm tra / gỡ lỗi tiện ích mở rộng Gnome Shell? Có công cụ nào cho việc đó không?

Làm thế nào để bạn tìm ra phiên bản GTK + nào được cài đặt trên Ubuntu?

Gnome-terminal - Làm cách nào để Sao chép lựa chọn vào clipboard tự động?

Xóa màn hình đầu cuối cho thật

Khởi động Script khi Gnome khởi động

Tạo Trình khởi chạy ứng dụng cho Gnome 3 trong Ubuntu

Cách sử dụng git với tích hợp gnome-keyring

Làm cách nào để sao chép GNU Bộ đệm sao chép màn hình vào bảng tạm?

Linux Terminal: gõ phản hồi đã biến mất, ngắt dòng không được hiển thị

lệnh curl không thực thi thông qua tập lệnh Shell trong bash

SED: sao chép các dòng từ một tệp sang một dòng cụ thể trong một tệp khác

Lỗi khi sử dụng trình trợ giúp thông tin Git với khóa gnome như Sudo

Cách định cấu hình đúng tệp xstartup cho TightVNC với môi trường GNOME Ubuntu